Asigurarea obligatorie a locuinţei

asigurari arad

Poliţa obligatorie de asigurare a locuinţelor (PAD) acoperă trei riscuri de catastrofă naturală – cutremur, inundaţii şi alunecări de teren – pentru o sumă asigurată de 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro, în funcţie de tipul construcţiei. Poate fi emisă doar de societăţile de asigurare acţionare ale Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID): ABC Asigurări, Astra Asigurări, Carpatica Asig, Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurări, Euroins România, Generali, Grawe România, Groupama România, Platinum Asigurări şi Uniqa Asigurări.

Proprietarii care deţin locuinţe cu valori de piaţă peste sumele minime asigurate prin poliţa PAD pot încheia asigurări facultative pentru sume asigurate şi riscuri suplimentare la orice asigurător autorizat să practice riscuri de catastrofă naturală, indiferent dacă acesta este sau nu acţionar al PAID.

De exemplu, la un apartament în valoare de 80.000 de euro situat în mediul urban, pentru care proprietarul trebuie să încheie o poliţă obligatorie la un preţ de 20 de euro, pentru o sumă asigurată de 20.000 de euro, diferenţa dintre cei 20.000 de euro acoperiţi prin PAD şi valoarea de piaţă, de 80.000 de euro, poate fi acoperită printr-o altă poliţă, de tip facultativ, fie tot pentru cele trei riscuri, fie pentru o gamă extinsă de riscuri.